© 2014 - 2023, GunstigForbrukslån.no, Alle rettigheter forbeholdt Walle Inter Media AS. - Kontakt oss - Sidekart
Annonse
Forbrukslån Guide
Nyttige tips
Stor, men avtakende, vekst i forbrukslån i 2018
Forbrukslån er en lånetype som ikke involverer sikkerhet og du kan derfor bruke pengene til hva du ønsker. Utlånene blir stadig større, men veksten falt i 2018.

I følge Finanstilsynets halvårsrapport lå veksten i forbrukslån her til lands i løpet av en tolvmåneders periode på 10,5 % ved utgangen av tredje kvartal i 2018. Til sammenligning økte norske husholdningers samlede gjeld med 5,8 % i samme periode. Til tross for den store økningen i forbrukslån falt likevel veksten fra 15 % ved utgangen av 2016.

Tallene er hentet fra 30 ulike banker og lånefirma som alle tilbyr forbrukslån. Til sammen ble det lånt ut 111 milliarder kroner i Norge ved utgangen av september i 2018.

Samtidig, i en undersøkelse fra 2016, kommer det frem at nesten fire av ti (39 %) nordmenn som opptar et forbrukslån er mellom 35 og 49 år. Aldersgruppen 25 - 34 år stod for 27 % av lånene, tett fulgt av de 50 - 64-årige med sine 23 %. De yngste og eldste, aldersgruppene 18 - 24 år og +65 år, stod for henholdsvis 7 % og 5 %. Nesten to ut av tre (65 %) forbrukslånere var menn.

Hva dette skyldes gir ikke undersøkelsen et entydig bilde av, men det kan tenkes at årsaken finnes i at kvinners gjennomsnittslønn er noe lavere enn menns og at det i et slikt henseende vil være enklere for menn både å få innfridd og betjene et forbrukslån.

Det er også et statistisk faktum at kvinner som kjønn er mindre risikosøkende enn menn, og et forbrukslån innebærer større risiko enn, for eksempel, den vanligste lånetypen i Norge, boliglån.
Nyeste artikler
Mest populære forbrukslån
Forbrukslån
Gunstig forbrukslån
Bokklubben Nye Bøker
Viaplay
Kilde: Pixabay

Hele 28 % av dem som opptok et forbrukslån bodde i landets to mest folkerike fylker, Oslo og Akershus (hhv. 16 og 12 %), mens kun én prosent av lånene ble utstedt til personer bosatt i Sogn og Fjordane. Mest penger lånes ut til finnmarkingene (154 378 kr i gjennomsnitt), mens de gjennomsnittlige lånene i Nord-Trøndelag beløp seg til 86 000 kroner.

Hva brukes pengene til?
Det er ikke alle som er heldige og vinner i lotto eller arver penger fra familie. Da kan forbrukslån noen ganger være nødvendig for å administrere en uventet utgift. Mer enn halvparten av alle forbrukslån som opptas i Norge er på under 100 000 kroner.

Den største andelen av lånene (31 %) går til renovering, og her er det gjennomsnittlige lånebeløpet på over 150 000 kroner. Dette maler et bilde av at norske husholdninger ikke er gode nok til å spare opp til forbedringer i egen bolig.

Nærmest finner vi kategoriene bil og båt med 13 %, forbruk med 11 % og gjeld med 10 %. Kun fire prosent av forbrukslånene brukes, i følge undersøkelsen, til ferie, og det gjennomsnittlige «ferielånet» som opptas er på snaue 60 000 kroner, nesten tre ganger så lavt som renoverings-kategorien. 
Kilde: Pixabay

Dersom du vurderer å oppta et forbrukslån anbefales det at du, eventuelt med hjelp fra tredjepart, gjennomgår økonomien din grundig og er sikker på at du vil kunne betjene lånet.

Husk også å benytte deg av ulike funksjoner som påminner deg om overforbruk. For eksempel tilbyr bettingselskaper som bet365 varsler hvis du spiller for mer enn en angitt grense på oddsen, banker sender SMS-er hvis du bruker over et visst beløp, etc.

PS Regjeringen har i første halvår av 2019 innført strammere regler for, og tiltak mot aggressiv markedsføring av, forbrukslån. Et inngrep som skal beskytte forbrukeren i større grad enn tidligere.
VELG KATEGORI